Ngổn ngang

Bỗng một ngày tôi ước mình thôi lớn, cứ con trẻ hoài để được rong chơi.

Tôi tự hỏi rằng những quyết định của mình có đúng, những dự định có quá lớn lao, ước mơ có vượt tầm tay với.

Và những lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn giấu mình đâu đó, chỉ một mình.

Image

 

Như hôm nay, cứ để tôi một lúc được ngổn ngang, để nhìn lại mình…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s