Ngày doanh nhân

Có câu nói: bạn sẽ là trung bình của 5 người gần bạn nhất. Mình may mắn có được những người cạnh bên đều là những người trưởng thành và lớn hơn, cả trong hành động và cách nghĩ.

Bạn hiền là người cho mình cái tâm thế vững vàng, những suy nghĩ chín chắn và cả sự khéo léo và kiên nhẫn trong đối nhân xử thế.

Tới thời điểm hiện tại mình có 2 người thầy dạy về kinh doanh và cách sống. Một là sếp người dẫn dắt bày vẻ và giúp đỡ những ngày đầu tiên bước vào đời, cho mình có nhiều cơ hội được thử thách và phát triển. Hai là người anh Đà Lạt người cho mình cái tư duy bao quát, cái nhìn đa khía cạnh về kinh doanh và con người. Cả hai đều có một điểm chung là nhìn thấy và  khơi gợi nên những tiềm năng của mình.

Mình may mắn gặp một người anh nữa ở Đà Lạt, là một người trong nhà nước hiếm có khi luôn cầu tiến, học hỏi và mới mẻ mỗi ngày.

Tất cả tạo nên mình của hiện tại và tương lai, cảm ơn những người đã từng bước qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s