Quảng cáo cho người khó tính

Làm quảng cáo đến người khó tính khó, nhưng đáng!

Tôi thích nhận brief từ client có đối tượng khách hàng mang nhiều đặc thù, khó tiếp cận, hoặc

Họ đa phần là người có học thức, ý thức được giá trị bản thân, sống hạnh phúc nên rất khó để đưa một thông điệp hoặc muốn thay đổi ở họ điều gì.

Những người này, họ tinh tế, nên cách tiếp cận phải tế nhị, insight cần chuẩn, thông điệp cần chân thành, thiết kế cần tối giản không phô trương.

Đó chỉ mới là tiếp cận, muốn họ yêu thích thì phải để ý từng chi tiết, từ sản phẩm, đến việc phân phối quảng cáo đến họ ở đâu, giờ nào.

Có một điều tôi rút ra, là tất cả những thứ trên sẽ là bỏ đi nếu sản phẩm/ dịch vụ không xứng tầm/ chưa hoàn thiện. Đối tượng khách hàng này, phải chinh phục bằng giá trị thực sự, bằng sự tỉ mỉ chăm chút, bằng cảm xúc của người làm, thì mới đủ ghi dấu thương hiệu lên tâm trí họ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s