Gia đình là điều tuyệt vời nhất

Nơi nuôi dưỡng những giấc mơ

Nơi có niềm tin và sức mạnh

Nơi quay về khi lòng chợt lắng

Nơi bình yên cứ thế thôi 


Còn gia đình là còn hạnh phúc

Mất đi rồi đời sẽ mãi kém vui 


Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương

Đi xa rồi đừng quên quay về 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s