So sánh & lựa chọn

Muốn một phương án được chấp nhận, hãy đưa ra cùng 2 phương án…xấu hơn he he

2018-09-17 15.34.28
Phương án mong muốn
2018-09-17 15.34.33
Đi cùng cái..xấu hơn
2018-09-17 15.34.37
Và xấu..hơn chút nữa ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s