Ca & Bà Ngoại

Mẹ không có nhiều từ ngữ để diễn tả được hết tình yêu này. Mẹ để ở đây những tấm ảnh mẹ bắt được của 2 bà cháu, từ những món đồ bà Ngoại chuẩn bị cho Ca đến những lần về Đà Lạt. Một chút kỷ niệm nhỏ, mẹ để dành cho con.

Mẹ yêu hai bà cháu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s