Hạnh phúc bình thường

Tôi thấy mình rung động và cực kỳ hạnh phúc cùng lòng biết ơn chỉ đơn giản khi ngắm một cơn mưa hay quan sát những điều rất-bình-thường mỗi ngày. Cuộc sống này có bao lâu để mà hững hờ.

I live & enjoy every moment of my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s